MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

ALLE

10 tilfeldige spørsmål fra hele spørsmålbanken


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Farmakologi – Ikke-depolariserende muskelrelaksantia

2 / 10

Epidural og spinal anestsi

3 / 10

En 19 år gammel ”russegutt” blir innlagt med meningokokkmeningitt og sepsis (oppvekst i blod av meningokokker). Han er bevisstløs (GCS 6) og urolig. Må intuberes for å sikre luftveier. Han er hypotensiv (65/45 ved tilsyn på infeksjonsposten rett før overflytting til Intensiv), tachycard (140 / min.). Han har oliguri ( 15 ml/t), høy kreatinin og er hypoksisk. S-K er 2,5 mmol/l. Hvilke av følgende behandlingsalternativer vil du anbefale ?

4 / 10

Vurder følgende påstander om ARDS:

5 / 10

Anestesi til pasienter med kardiovaskulær sykdom

6 / 10

Mulige fordeler med regionalanestesi

7 / 10

Hvordan kan vevshypoksi oppstå, og hvilke konsekvenser kan den ha for hjertet og hjernen?

8 / 10

Hvilke utsagn om syre-baseregulering er korrekte?

9 / 10

Anestesi ved endokrine lidelser – Cushing-syndrom

10 / 10

Farmakologi - Absorpsjon