MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Tidligere eksamens MCQ

10 tilfeldige spørsmål fra tidligere MCQ-eksamener ved diverse høgskoler


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

PRESSOR -

En 55 år gammel tidligere frisk mann er operert for ulcus perforans duodeni etter sykehistorie på 24 timer med sterke magesmerter. BT er 85/40, sinusrytme 139/min og han er varm perifert. Vakthavende mener at han har sepsis. Diuresen er 10 ml/t.

Cardiac output (hjertets minuttvolum) er 10,9 l/min målt ved PiCCO kateter.

Hvilke av følgende behandlingsalternativer vil du kunne anbefale?

2 / 10

LUNGEKIRURGI - Ta stilling til følgende:

3 / 10

ANESTESI TIL BARN - Ta stilling til følgende påstand vedrørende hypotermi: Barn som blir hypoterme under anestesi

4 / 10

Anafylaksi

5 / 10

Atelektaser

6 / 10

HJERTELUNGEREDNING BARN - Ta stilling til følgende påstander:

7 / 10

LOKALANESTESI - Medikamenter

8 / 10

Om anafylaksi

9 / 10

Total spinal

10 / 10

MIKROBIOLOGI - Ta stilling til følgende utsagn vedrørende isolering av pasienter i sykehus: