MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Tidligere eksamens MCQ

10 tilfeldige spørsmål fra tidligere MCQ-eksamener ved diverse høgskoler


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

NEVROFYSIOLOGI - Den vanlige kommunikasjonen mellom nervecellene er via:

2 / 10

Årsaker til hypertensjon perioperativt

3 / 10

Dersom tuben ligger i øsofagus vil man

4 / 10

Oliguri

5 / 10

Tannskade

6 / 10

HYPOTERMI - Hypotermi under kirurgi fører til:

7 / 10

Bronkospasme

8 / 10

Total spinal

9 / 10

Arytmier

10 / 10

Anafylaksi