MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

SYRE-BASE

10 tilfeldige spørsmål om syre-base


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Hvilken type syre-base-forstyrrelse er karakterisert ved et overskudd av ikke-flyktige syrer, som hovedsakelig er laktat?

2 / 10

Hva er riktig om syrer og baser?

3 / 10

Hvilke utsagn om metabolsk acidose er riktige?

4 / 10

Hvilke utsagn om syre-baseregulering er korrekte?

5 / 10

Hva kjennetegner respiratorisk acidose?

6 / 10

Hvilken syre-base-forstyrrelse kan være et resultat av tilstander som medfører redusert utluftning av CO2​, som hypoventilasjon eller patologisk økt dødrom i lungene?

7 / 10

Hvilken syre-base-forstyrrelse er assosiert med overdreven utluftning av CO2​ og kan skyldes forhold som hyperventilasjonssyndrom, smerter eller anemi?

8 / 10

Hvilken type syre-base-forstyrrelse kjennetegnes av følgende funn?

  • BE > 3
  • pH > 7,45

9 / 10

Hvilken syre-base-forstyrrelse kan være resultatet av tap av syre, tap av klorid, eller en ekstrem tilførsel av base?

10 / 10

Hvordan kompenserer kroppen ved respiratorisk acidose?