MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Student MCQ 06.11.23

10 tilfeldige spørsmål


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Opioider

2 / 10

Regionalanestesi

3 / 10

Anafylaksi

4 / 10

Antikolinergika

5 / 10

Anestesi og diabetes

6 / 10

Postoperativ kvalme- og oppkast (POKO)

7 / 10

Barn kan få følgende væsker under væskeresuscitering:

8 / 10

Fenylefrin

9 / 10

Postoperativ kvalme og oppkast, POKO

10 / 10

Om Suksamethonium