MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Infusjonsterapi og elektrolytter

10 tilfeldige spørsmål


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Blodprodukter og transfusjon

2 / 10

Væsker og elektrolytter

3 / 10

Væsker og elektrolytter

4 / 10

Væsker og elektrolytter

5 / 10

Væsker og elektrolytter

6 / 10

Intraoperativ blodtilførsel

7 / 10

Væsker og elektrolytter: Karbohydratoppløsninger

8 / 10

Væsker og elektrolytter

9 / 10

Blodprodukter og transfusjon: Før transfusjon av blodprodukter skal følgende kontrolleres av minimum 2 personer.

10 / 10

Væsker og elektrolytter