MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

GENERELL ANESTESI

10 tilfeldige spørsmål

Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Lokalanestetika virkning:

2 / 10

Generelt om anestesi:

3 / 10

Generelt ved TCI og overvektige pasienter gjelder

4 / 10

Om nerveblokkader

Spinal
Perifere blokkader
Epidural

5 / 10

Mulige fordeler med regionalanestesi

6 / 10

Ulike typer blokkader

Femoralnerveblokk
Interscalenblokk (brachialplexus på hals)
Epidural
Spinal
Supra/Infraklavikulær blokkade

7 / 10

Generelt om anestesi:

8 / 10

Intubert pasient med hypoksi og høye trykk på respiratoren. Hva er viktigst å sjekke først?

9 / 10

Generelt om anestesi:

10 / 10

Anestesi – Respirasjonsfysiologi