MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

GENERELL ANESTESI

10 tilfeldige spørsmål

Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Vurder følgende påstander om ARDS:

2 / 10

Generelt om anestesi:

3 / 10

Voksen pasient med astma-forverring, skal intuberes. Hva er rett om initiale respiratorinnstillinger?

4 / 10

Generelt om anestesi:

5 / 10

Ulike typer blokkader

Interscalenblokk (brachialplexus på hals)
Spinal
Supra/Infraklavikulær blokkade
Epidural
Femoralnerveblokk

6 / 10

Hva er typiske tilfeller hvor gass-trapping/air-trapping kan oppstå?

7 / 10

Intubert pasient i generell anestesi. Hypoksialarmen på ventilatoren varsler. Hva er det første du skal gjøre?

8 / 10

Luftveier og luftveishåndtering - LMA

9 / 10

Ved overtrykksventilasjon på hypovoleme pasienter ses ofte følgende sirkulatoriske endringer:

10 / 10

Epidural anestesi - Vurder følgende påstander