MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Fysiologi

10 tilfeldige spørsmål om fysiologi


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Hva er nyrenes viktigste funksjoner?

2 / 10

Hvilke påstander om øvre luftveier er korrekte?

3 / 10

Hva er riktig om trykkavhengig autoregulering av arteriolene?

4 / 10

Anestesi – Respirasjonsfysiologi

5 / 10

Hvilke positive effekter kan PEEP ha?

6 / 10

Synapser og nervesignaler Hvilke påstander er korrekte?

7 / 10

Hvilke forhold påvirker oksygenbindingen til hemoglobinet?

8 / 10

Hvilke utsagn om nevrotransmittere er korrekte?

9 / 10

Hva er Pulsoksymeterets nøyaktighet og under hvilke forhold kan det gi feilaktige verdier

10 / 10

Under hvilken del av hjertesyklusen starter ventrikkel-kontraksjonen?