MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Farmakologi

10 tilfeldige spørsmål om farmakologi


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Farmakologi – Lystgass (N2O)

2 / 10

Farmakologi – Hemostase

3 / 10

Farmakologi – Analgetika

4 / 10

Farmakologi – Ikke-depolariserende muskelrelaksantia

5 / 10

Farmakologi – Diverse medikamenter

6 / 10

Farmakologi - Distribusjon

7 / 10

Farmakologi - Eliminasjon

8 / 10

Farmakologi - Absorpsjon

9 / 10

Generell farmakologi

10 / 10

Farmakologi – Adrenerge agonister

Adrenerge agonister består av endogene katekolaminer og syntetiske adrenerge agonister. De naturlig forekommende katekolaminene er adrenalin, noradrenalin og dopamin, men de syntetiske er efedrin og fenylefrin.