MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Farmakologi

10 tilfeldige spørsmål om farmakologi


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Farmakologi - Absorpsjon

2 / 10

Farmakologi - Absorpsjon

3 / 10

Farmakologi - Eliminasjon

4 / 10

Generell farmakologi

5 / 10

Generell farmakologi

6 / 10

Farmakologi - Eliminasjon

7 / 10

Farmakologi – Sedativa/hypnotika - Tiopental

8 / 10

Farmakologi – Analgetika

9 / 10

Farmakologi - Distribusjon

10 / 10

Farmakologi – Lystgass (N2O)