MCQ-oppgaver for master i anestesi.

Hver gang siden oppdateres vil det trekkes ut 10 tilfeldige MCQ-oppgaver fra valgt tema.

Anestesi til spesielle pasientgrupper

10 tilfeldige spørsmål fra hele spørsmålbanken


Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Anestesi til gravide

2 / 10

Anestesi til pasienter med sykdommer i respirasjonssystemet

3 / 10

Nevroanestesi

4 / 10

Nevroanestesi

5 / 10

Anestesi ved endokrine lidelser – Binyrebarksvikt

6 / 10

Anestesi til lungesyke

7 / 10

Pulmonal hypertensjon

8 / 10

Anestesi ved endokrine lidelser – Cushing-syndrom

9 / 10

Nevroanestesi

10 / 10

Anestesi til lungesyke