Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.
0%

1 / 10

Dersom tuben ligger i øsofagus vil man

2 / 10

SYRE-BASE:

En 50 år gammel mann med et betydelig alkoholproblem kom hjem fra avrusningsopphold for en uke siden. De siste 3 dagene har ingen sett ham. Han ble funnet ikke kontaktbar med betydelig dyspnø i senga hjemme. Respirasjonsfrekvens 45/minutt, metning 96 % (normalverdier er i parentes).

pH         6,95                    (7,36-7,44)

paCO2  2,2                      (4,5-6,1)kPa

paO2    15,98                  (11,00-13,00)kPa

HCO3    3,6                      (24,0-28,0)mmol/l

BE          -27,1                  (-2,5-2,5)

Laktat   1,7                      (0,5-2,2)mmol/l

Na         143,6                  (137,0-148,0)mmol/l

K            7,07                    (3,50-5,00)mmol/l

Cl          108,6                   (98,0-106,0)mmol/l

glucose 10,0                   (4,5-6,1)mmol/l

Ta stilling til følgende påstander:

3 / 10

Pulmonal hypertensjon

4 / 10

Anestesi ved endokrine lidelser – hypotyreose

5 / 10

Faste før anestesi

6 / 10

Anestesi – Respirasjonsfysiologi

7 / 10

Blodprodukter og transfusjon

8 / 10

Væsker og elektrolytter

9 / 10

Farmakologi - Absorpsjon

10 / 10

Aspirasjon. Økt aspirasjonsfare under innledning av generell anestesi er: